SİT KURULU KARARINI..,

20 Kasım 2020 Cuma , 19:47
Okunma: 2859
1 Yorum

TANIMAYAN BELEDİYE!!!!

 

Çeşme belediyesi, 2011 yılında,

 
Encümen Kararı ile yıkım kararı almış,
 
Gereğini yapmamış,
 
2017 yılında tekrar yıkım kararı almış,
 
Yıkıma başlamış,
 
Başlamış ama önce pencereler sökülmüş,
 
Sonra laminantlar sökülmüş,
 
O sıralarda "İmar Barışı" kapıda haberleri var ya,
 
İmar barışı gelene kadar oyalanalım dercesine,
 
Mehter Marşı ile yıkım yapılmamaya çalışılmış,
 
Beklenen "İmar Barışı" gelmesiyle birlikte,
 
Tüm işlemler iptal olmuş,
 
Yıkım kararı alınan ikiz villanın paydaşı,
 
Kat Mülkiyeti Kanununa göre diğer paydaştan,
 
MUVAFAKAT ALMAMIŞ!
 
Çeşme Belediyeside muvafakat olmadan olmaz diyememiş,
 
Tadilat Ruhsatı ile ikiz villanın tekini tamamen yıkmış,
 
Aynı parsel içinde tek blok yapılan ikiz binayı,
 
Tabiri caizse peynir gibi kesmiş,
 
Enine boyuna büyümüş,
 
Diğer binanın taşıyıcı kolonları zarar görür mü, görmez mi,
 
Ne Çeşme belediyesi düşünmüş nede binayı yapan düşünmüş,
 
Yedi yıldır binasına girmeye korkan diğer villa sahibi,
 
Dokuz Eylül Üniversitesinden bilirkişi tespiti istemiş,
 
Bilirkişiler binanın zarar gördüğünü her iki binanın yıkılması gerektiğine karar vermiş,
 
Çeşme Belediyesi yine ikna olmamış,
 
Bu kez Mühendisler Odasından iki mühendis rapor tanzim etmiş,
 
Binanın taşıyıcı kolonları zarar görmüş diye tespit raporu hazırlamışlar,
 
Çeşme Belediyesi yine ikna olmamış,
 
Ortada kapı gibi Yapı Kayıt Belgesi var,
 
Binayı yıkarsam suç işlerim demiş,
 
Zaten binanın yapımında suç işlemişin,
 
Bu kez Sit Kurulu bir karar vermiş,
 
Bina yıkılıp yeniden yapıldığında bizden görüş istenmediğinden,
 
Bir karara varmış,
 
 “..,19.01.2018 gün ve 21 sayılı encümen kararı ile; 2 nolu bağımsız bulunduğu alanda sondaj kazısı 2863 sayılı Yasa kapsamında taşıyıcı kolonların yıkılarak aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı, taşıyıcı bölümdeki kolonun binanın statiğini etkilediği bu nedenle; statik gerekçeler ile binanın tamamının yıkılmasına..,”

Bu kararın altında Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahika Tütüncüoğlu Öner’in imzası da var,

İşin içinden çıkamayan, Fahika Hanım bu kez topu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atar,

Çevre ve Şehircilik tarafından, Çeşme Belediyesine yazılan yazı da,
 
“..,Bu kapsamda Özel Kanuna tabi alanlarda (Kıyı Kanunu, Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi) bulunan yapılar hakkında bu Özel Kanunlar uyarınca veya herhangi bir Mahkemece verilmiş yıkım kararı veya para cezası var ise alınan Yapı Kayıt Belgesi bu kararların uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.”

Eğer ortada, ÖZEL KANUNA TABİ OLAN yerlerde YAPI KAYIT BELGESİ varsa, GEÇERLİ DEĞİLDİR demiş,
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı da yeterli gelmemiş,
 
Bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soralım diye karar almışlar,
 
Yazışma süreçleri başlatılımış,
 
Bu gün ise, akıllara zarar bir karar almışlar,
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yıksın!
 
O zaman bizde Çeşme Belediyesine şu soruları sorarız,
 
Çeşme Belediye Başkanını sadece ya basında görüyoruz, ya da Alsancak semtinde, hiç makamında bulunmuyor mu sayın başkan?
 
Çeşme Belediyesi görevini Çevre ve Şehirciliğe devretti de bizlerin haberi yok mu?
 
Sit Kurulu Kararının gereklerini yapmadınız. Peki Sit Kurulu kararı gereği Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yaptınız mı?
 
Sit Kurulu Kararından sonra 4 ay geçmesine rağmen alınan yıkım kararının tebligatlarını yaptınız mı?
 
Roman Vatandaşların yerlerini yıkarken, Çevre ve Şehircilik yıksın dediniz mi?
 
Yaşanan son deprem felaketinde, ikiz villada oluşan çatlaklar neticesinde bina yıkılırsa, ne olacak?
 
Kaçak yapıyı yapan kişi bu kadar imtiyazlı bir kişi mi?
 
İmtiyazlı bu kişinin Dalyan'da bulunan arazisinin önüne yapılan kaçak binayı Çeşme Belediyesi yıkmadı mı?
 
Belediye başkanının yakın arkadaşı olmak yıkımı engeller mi?
 
Bu konuda görevini yapmayan Çeşme Belediyesi için İçişleri Bakanlığına suç duyurusu yapılacak.
 
Birazdan Çeşme Belediyesi 50 Tır dolusu kayıp hurdaları kaleme alacağız.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • ,
  • SİT,
  • KURULU,
  • KARARINI..,  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 20.11.2020 20:40:04

  • Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir.
  • (Anayasa, Madde 17):Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 2. MADDESİ KAPSAMINDA YAŞAM HAKKI Sözleşmenin 2. Maddesi ile bütün hakların ve özgürlüklerin varlığı için ön koşul olan yaşam hakkı koruma altına alınmıştır. Yaşam hakkı, en önemli temel haklardan birisi ve hukuk devletinin de temel değeri olduğundan, bu hakkı düzenleyen 2. maddenin bir yandan dar yorumlanması, diğer yandan, insan haklarını koruma yönündeki 1. maddedeki genel yükümlülük de göz önünde tutularak, yaşam hakkının korunması bakımından etkili bir hukuksal korumanın Devletçe garanti edilmesi gerekmektedir. Madde ile devlete yüklenen yükümlülükleri kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: 1-Devlet, organları aracılığıyla, maddede sayılan istisnai durumlar haricinde bir kimsenin yaşamının ortadan kaldırılamaması, negatif yükümlülüğü altındadır. 2-Madde ile devlete yüklenen ikinci yükümlülük ise; insan yaşamının etkili olarak korunması için gerekli adımların atılması, bu çerçevede bireyleri diğer kişilerin hayati tehlike yaratan eylemlerinden korumak için uygun önlemlerin alınması; yaşama kast eden eylemlere karşı yasalarında caydırıcı, etkili ceza hükümlerine yer vermesi; bu hükümlerin ihlal edilmesini önlemeye ve cezalandırmaya yönelik etkin bir ceza kovuşturmasını sağlayacak bir yapı oluşturması ayrıca yaptırımların infazını sağlayan işler bir sistem oluşturması gerekmektedir. Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin bağlayıcı maddeleri yanında burada İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu vb., ihlal edilmiş bulunmaktadır. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağı çok önemlidir ve bundan sonraki tüm hukuksal adımlara ışık tutacak niteliktedir. Konuyu açıklık ile ortaya koyan değerli emeklerinize teşekkür ederim. Saygılarımla, Mahmut Tuğrul Kırmızı (Dr. Yüksek Mühendis – Mimar) (Ph.D. – İ.T.Ü)